Programma's

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

De gemeente Nissewaard wil dat de inwoners zich thuis voelen in deze gemeente. Een plek waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en het schoon, heel en veilig is. Een thuishaven van een wereldhaven.

Het huidige college wil dit te bereiken door de prioriteit op het daadwerkelijk realiseren hiervan. Daarvoor geldt: handen uit de mouwen en doen. De inwoner kan zien en merken dat het om hem gaat. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met onze inwoners en partners. Er is daarbij ruimte voor initiatieven die bijdragen aan het collectief belang. De gemeente, informeert, faciliteert en neemt daar waar nodig neemt belemmeringen weg wanneer dat kan en nodig is. Onze dienstverlening sluit aan bij de behoefte van de inwoners. We zijn bereikbaar en vragen handelen we vriendelijk, snel en correct af.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten

5.357

6.148

5.818

5.733

6.220

6.117

Baten

-1.033

-971

-1.008

-932

-1.816

-1.643

Saldo lasten en baten

4.324

5.177

4.811

4.802

4.403

4.475

Mutaties reserves

-48

-170

-56

0

0

0

Totaal programma

4.276

5.007

4.754

4.802

4.403

4.475

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

5.818

1,8 %

Baten

1.008

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40