Algemeen

Financiële positie

Structurele begrotingsruimte

Rekeninghoudende met de bij het Financieel perspectief aangegeven mutaties, sluit de begroting 2022 – 2025 met een positief saldo van € 1.296.000 in 2022 aflopend tot € 1.039.000 in 2025.
Voorgesteld wordt dan ook om de saldi voor de jaren 2022 – 2025 vooralsnog in de begroting aan te houden als beschikbare ruimte.

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig

2022

2023

2024

2025

Saldi 2022 – 2025

1.296

530

632

1.039

Parkeren op stelpost Begrotingssaldo

-1.296

-530

-632

-1.039

Saldo

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40