De gemeente Nissewaard presenteert op deze website haar begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025. Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2022 geraamde lasten en baten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad autoriseert de budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2021 14:44:08 met de export van 11/25/2021 11:35:55