Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nissewaard heeft ruim 100 km 2 openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarnaast beschikt de gemeente Nissewaard over 252 accommodaties (peildatum 31-12-2020) in de openbare ruimte. Al deze kapitaalgoederen dienen te worden onderhouden en aan het einde van hun levensduur te worden vervangen. Gelet op de duurzaamheid (leeftijd en technische staat) van de kapitaalgoederen is continue budgettaire bewaking van middelen noodzakelijk.

Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- , onderhouds- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van onderhoud van de kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 16:06:10 met de export van 12/16/2021 11:05:40