Financiën

Stand en verloop reserves en voorzieningen

In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.

 

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Algemene reserve

64.972

257

64.715

1.080

63.635

150

63.485

63.485

Totaal algemene reserve

64.972

257

64.715

1.080

63.635

150

63.485

63.635

Bestemmingsreserves

Centrumtaken MO/VO

12.180

356

11.824

11.824

11.824

11.824

Herstructurering de Akkers

Flankerend Beleid

970

400

570

570

570

570

Egalisatie milieuheffing

1.020

12

1.008

12

996

12

984

12

972

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

3.796

11

1.347

2.459

11

2.470

11

2.482

11

2.493

Ontwikkeling KCC

209

56

153

153

153

153

De Boeg daklozenopvang

173

173

173

173

173

Beheer

2.019

1.320

699

285

414

285

129

129

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

753

753

753

753

753

Sociaal domein

140

140

Herstructurering Sterrenkwartier

928

928

928

928

928

Parkeerbeleid

492

492

492

492

492

Onderwijshuisvesting

2.006

-840

1.166

1.166

1.166

1.166

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

1.185

26

1.159

26

1.134

26

1.108

26

1.083

Annuïteiten

4.798

419

4.379

382

3.997

345

3.652

345

3.307

Sportaccommodaties

556

51

506

51

455

51

405

51

354

NN2040

1.256

720

536

420

116

116

116

Duurzaamheid

1.140

255

885

465

420

420

Projecten

368

368

368

368

368

Herstructurering wijken

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Corona

2.044

476

1.568

1.568

1.568

1.568

Thuiswerkregelingen

80

80

161

80

241

80

321

80

402

Totaal bestemmimgsreserves

37.112

-749

5.578

30.786

91

1.640

29.237

91

1.138

28.190

91

433

27.849

Totaal reserves

102.084

-749

5.835

95.500

91

2.720

92.872

91

1.288

91.675

91

433

91.483

 

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Verloop van de voorzieningen

31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2022

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2023

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2024

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2025

Omschrijving

Voor verplichtingen en verliezen

Pensioen APPA

1.457

1.457

1.457

1.457

1.457

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Riolering

13.026

166

12.860

181

12.679

196

12.482

196

12.926

Totaal

14.483

166

14.317

181

14.135

196

13.939

196

14.383

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40