Financiën

EMU-Saldo

EMU Saldo

2.021

2.022

2.023

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

22.382

6.583

2.629

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

--4.123

-4.021

-2.022

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-146

-166

-181

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwacht boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-26.359

10.438

4.470

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40