Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten

165.318

168.276

165.800

163.228

163.608

162.940

Baten

-58.639

-49.043

-47.987

-49.165

-49.629

-49.629

Saldo lasten en baten

106.679

119.234

117.814

114.063

113.979

113.311

Mutaties reserves

-1.499

-7.955

-603

0

0

0

Totaal programma

105.180

111.279

117.210

114.063

113.979

113.311

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

165.800

52,2 %

Baten

47.987

15,4 %

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40