Programma's

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten

69.037

76.206

73.547

72.368

71.130

71.063

Baten

-29.523

-28.222

-30.749

-30.599

-30.274

-30.145

Saldo lasten en baten

39.514

47.984

42.799

41.769

40.856

40.918

Mutaties reserves

2.054

-5.751

-3.734

-1.442

-512

-77

Totaal programma

41.568

42.233

39.064

40.328

40.344

40.841

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

73.547

23,2 %

Baten

30.749

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40