Financiën

Investeringen

Het BBV bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarbij wordt onder investeringen met een economisch nut verstaan alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De enige uitzondering hierop vormen de investeringen in kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde.

Jaar/boekwaarde

1-jan-22

Investeringen met een economisch nut

235.917.447

Investeringen met een maatschappelijk nut

 86.132.905

Totaal

322.050.353

Meerjareninvesteringsschema 2022-2025

Omschrijving

Investeringsjaar

2022

2023

2024

2025

Verlichting 2022

21.600

Geluidsinstallaties 2022

111.000

LTV de Dalle veld 1 t/m 6 verv constructie

150.000

LTV de Dalle verv toplaag/tennisnetten

153.696

LTC de Hartel veld 1 t/m 6 ren toplaag

166.418

Particuliere beschoeiingen 2022

200.000

Rijbaan Hekelingsweg 1

245.125

Werkplekinrichting 2021 --> 2022

300.000

Vervanging ondergrondse containers 2022

357.500

Aandeel riolering integrale projecten

366.284

SC Botlek veld 1 verv toplaan kunstgras

448.153

Rotonde Schouw Hekelingseweg

600.000

Verv installaties parkeergar 10 jr 2022

694.590

Schiekamp Noord fase 1

695.720

Beschoeiingen 2022

800.000

Rijbaan Hekelingsweg 2

952.118

Heemraadlaan

1.005.200

Vervanging CTK 2022

1.114.673

vrijverval riolering 2022

1.199.547

Waterland fase 2

1.415.837

Groenewoud Noord

1.436.028

Verlichting 2023

23.000

AV Narrowcasting

25.000

Verv installaties parkeergar 3 jr 2023

29.129

HSV Spikes veld 2 ren toplaag

36.668

SCO 63 veld 2 renovatie toplaag/doelen

38.871

HSV Spikes veld 1 en 2 verv ballenvangers/hekwerk/veldafsch

45.595

Horecamiddelen en inrichting

49.512

Meldkamer

50.000

(KVOS) Olympic korfbal veld 1 ren toplaag

65.744

(KVOS) Olympic korfbal veld 2 ren toplaag

65.744

SCO 63 veld 4 renovatie toplaag/doelen

69.008

Verv installaties parkeergar 12 jr 2023

69.876

Duikers 2023

70.000

SCO 63 veld 3 renovatie toplaag /doelen/dugouts

72.307

Stoffering

79.310

HSV Spikes veld 1 ren toplaag/dugouts

81.714

Geluidinstallaties

92.000

HSV veld 2 verv barotop/dugouts

110.974

HSV Spikes veld 1 verv barotop

116.064

Verlichting

118.030

Olympic handbal veld 2 ren toplaag/doelen/dugouts

160.136

Olympic handbal veld 1 ren toplaag/doelen/dugouts

161.344

Vervanging ondergrondse containers 2023

175.500

Particuliere beschoeiingen 2023

200.000

Werkplekinrichting 2022 --> 2023

300.000

Openbare ruimte bij nieuwbouw Sterrenkwartier

350.000

Lieveplaats eo

439.711

Aandeel riolering integrale projecten

556.198

Beschoeiingen 2023

600.000

Vervanging CTK 2023

814.850

Openbare ruimte bij nieuwbouw My College

1.000.000

Openbare ruimte bij  Scala Rietvelden/Charels de Foucauld

1.000.000

Gymzaal bij nieuwbouw Sterrenkwartier

1.218.000

vrijverval riolering 2023

1.247.968

Gymzaal My College

1.380.000

Gymzaal Scala Rietvelden/Charles de Foucauld

1.380.000

Waterland fase 3

1.415.837

Waterland fase 4

1.415.837

Akkersvoorde eo fase 1

1.419.494

Nieuwbouw Sterrenkwartier

5.957.936

Nieuwbouw My College

8.642.600

Nieuwbouw Scala Rietvelden/Charels de Foucauld (excl. voorber.krediet)

9.395.500

Verv install parkeergar 8 jr 2024

21.084

AV fractiekamers en vergaderkamers

25.000

Foyerinrichting

28.984

Vloeren

35.000

Presentatiemiddelen

44.792

Verv install parkeergar 12 jr 2024

54.394

Horecamiddelen en -inrichting

68.256

ICT/beveiliging/kassa's

83.047

VV Hekelingen veld 6 ren toplaag/doelen

83.500

VV Hekelingen veld 5 ren toplaag/doelen

83.500

SC Botlek veld 3 ren toplaag en doelen

83.500

SC Botlek veld 2 ren toplaag, doelen en dugouts

90.155

SC Botlek veld 4 ren toplaag, doelen en dugouts

90.155

VV Spijkenisse veld 6 ren toplaag, doelen en dugouts

98.144

Scouts renovatie toplaag

99.918

VV Spijkenisse veld 1 ren toplaag, doelen en dugouts

107.910

Verv install parkeergar 10 jr 2024

108.944

VV Hekelingen veld 4 ren toplaag/doelen/dugouts

109.508

Geluidinstallaties

150.000

Aandeel riolering integrale projecten

153.742

Spark nieuwe coating en belijning

159.720

Particuliere beschoeiingen 2024

200.000

Trekkenwand

238.203

Werkplekinrichting 2023 --> 2024

300.000

Werkplekinrichting 2024

300.000

Verlichting 2024

300.000

Vervanging ondergrondse containers 2024

396.500

Openbare ruimte bij nieuwbouw de Elementen

500.000

Beschoeiingen 2024

580.000

Raadhuislaan

700.000

Gymzaal bij nieuwbouw de Elementen

1.218.000

vrijverval riolering 2024

1.273.606

Akkersvoorde eo fase 2

1.554.444

Nieuwbouw de Elementen

9.148.915

Verv install parkeergar 8 jr (2025)

19.342

Verv install parkeergar 5 jr (2025)

39.257

Vervanging ondergrondse containers 2025

71.500

Verv install parkeergar 10 jr (2025)

111.824

AV Burgerzaal

140.000

Verv install parkeergar 7 jr (2025)

347.208

vrijverval riolering 2025

1.344.000

Div investeringen Accommodaties

2.500.000

Div Investeringen accommodaties

2.800.000

Div Investeringen accommodaties

3.600.000

Div Investeringen accommodaties

4.591.480

Totaal:

12.433.489

40.539.456

18.488.921

15.564.611

Te autoriseren krediet:

12.433.489

 

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40